Nákupní košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Kategorie

Pravidla obchodu

I. Všeobecné podmínky

1. Internetová prodejna, která se nachází na internetové stránce na adrese www.tvoje-zahrada.cz  nám dává možnost nákupu prostřednictvím internetu.


2. Prodejna www.tvoje-zahrada.cz    je vedena firmou:

TTM Lukas Morys

ul. Cieszyńska 147,

43-400 Cieszyn / Poland

IČ: 242766938


Firma je registrovaná v ČR jako plátce DPH. DIČ: CZ683033709

TTM Lukas Morys

Rybářská 411,

73562 Český Těšíne-mail: obchod@tvoje-zahrada(tečka)cz

tel.: 603722808

4. Nákupy v internetové prodejně www.tvoje-zahrada.cz znamená souhlas k těmto pravidlům.

II. Postup při  objednávání a realizaci objednávek.

5. Objednáváme pomocí funkce přidání do košíku a dále tlačítkem "K pokladně". 

6. Základní podmínkou realizace uskutečněných nákupů je správné vyplnění údajů  týkajících se správné adresy, e.mail a číslo telefonu, díky kterým můžeme potvrdit objednávku.  

7. Objednávat si můžete celých 24 hodin po celý rok. Objednávky v sobotu, neděli a během svátků – budou uskutečňovány ihned v následující pracovní den.


8.Objednávky, ve kterých budou špatně vyplněné údaje (neexistující e-mail nebo chybějící číslo telefonu) se nebudou brát v potaz.

9. Ceny výrobků, které se nachází v internetové prodejně www.tvoje-zahrada.cz  jsou v korunách včetně DPH.

 

10. Firma vystaví  fakturu na zakoupený výrobek. Pro obdržení faktury, je potřeba správně vyplnit veškeré údaje firmy společně s DIČ.

 

11. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy.

 

a) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

 

b) V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

c) V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

d) Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

 

12. Reklamační řád.

 

 

a) Záruční doba - Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší.  Podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

 

b) Kontrola zásilky - Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

 

c) Uplatnění reklamace - Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašlete reklamované zboží, se stručným popisem vady, na adresu:

Sklad TTM Morys

Rybářská 411,

73562 Český Těšín

tel. 736746281

d) Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem - Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci, na přiměřenou slevu z ceny věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

 e) Vyřízení  reklamace - Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejvýše však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.

 

13. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr/.

14. Firma se zabývá zásilkovým prodejem, ale je možné si výrobek vyzvednout osobně v Českém Těšíně. Pro tuto variantu je nutno se předem dohodnout.

 

15. Ochrana osobních dat - Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

 

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.